Năm học 2020-2021, nhân kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Liên đội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng: thi vở sạch chữ đẹp, thi báo tường, vườn hoa điểm giỏi.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP:

*KẾT QUẢ: BTC đã trao 16 giải (2 nhất, 2 nhì, 4 giải ba, 8 giải KK). Giải nhất thuộc về học sinh: Huỳnh Thị Ngọc Hằng - 6.2 và Võ Thùy thu Giang - 7.1.

*HÌNH ẢNH HỌC SINH ĐẠT "VƯỜN HOA ĐIỂM GIỎI":

- Liên đội đã khen thưởng cho 40 học sinh đạt điểm giỏi. Học sinh có thành tích tốt nhất là Huỳnh Lê Khang - 9.1 (20 điểm 10 và điểm 9)

HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN.

*THI VIẾT BÁO TƯỜNG:

- Cuộc thi dành cho khối 8 và 9 với 9 tờ báo tường. BTC đã khen thưởng cho 8 tờ báo (giải nhất thuộc về lớp 8.1 và 9.1)