Chiều ngày 12/10/2020, Liên đội tổ chức Đại hội liên đội năm học 2020 - 2021. Qua Đại hội đã thống nhất báo cáo kết quả hoạt động năm học 2019-2020, chương trình hoạt động năm học 2020-2021 và bầu BCH liên đội với 7 bạn. Liên đội trưởng là bạn Kim My - chi đội 9.3, liên đội phó là bạn Hương - 8.1, các bạn còn lại: Trâm 9.2, Mơ 8.2, Thắng 8.3, Quỳnh 7.4, Chương 7.1

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI: