Năm học 2020-2021, nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đội đã giới thiệu 16 đội viên ưu tú cho đoàn xem két kết nạp. Xã Đoàn An Hải đã tổ chức kết nạp đoàn cho các em tại Đài liệt sĩ xã An Hải.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH: