Nhân kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11, Liên đội phát động phong trào thi đua học tốt qua phong trào "vườn hoa điểm 10". Trong năm học này Liên đội xét và trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 30 đội viên tiêu biểu.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH: