Từ tháng 9 năm học 2019-2020, Liên đội  trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức hoạt động "góp ly nhựa cũ, tích điểm thưởng, làm sạch trường". Từ khi có thùng chứa rác thải nhựa được làm từ công trình măng non của Liên đội, các em đội viên đã biết cách phân loại rác thải nhựa bằng cách gom các ly nhựa khi các em mua nước uống từ căn tin và bỏ vào thùng chứa được đặt trước phòng Đội và sau 3 tuần triển khai thực hiện số ly nhựa mà các em gom được gần 4000 ly. Nhà trường nhận thấy từ khi phong trào triển khai thực hiện đến nay số ly nhựa đã giảm hẳn hơn 90% trên sân trường và các thùng rác không còn hiện tượng nước chảy bẩn đặc biệt các thùng rác trong lớp. Liên đội rất mong các em trong BCH Liên chi đội, đội cờ đỏ và tất cả đội viên phối hợp thực hiện nghiêm túc để phong trào để phong trào này đạt được kết quả tốt nhất.