Sau 13 tuần triển khai từ tuần 3 đến hết tuần 16, liên đội đã tổng kết phong trào gây quỹ vì bạn nghèo bằng hình thức nuôi heo đất. Kết quả thu được: 10.431.000 đồng. Liên đội dùng toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ dùng để mua quà tặng học sinh nghèo vượt khó học tốt vui xuân đón tết.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH: