Sau một tuần triển khai, có 20 chi đội đã tham gia mỗi chi đội nộp 1 tranh khổ A0, qua bầu  chọn từ 20 GVCN cuối cùng đã chọn ra 3 tranh đẹp nhất: 9.1, 8.1 đạt giải nhất đồng hạng có số phiếu bầu chọn cao nhất, lớp 6.1 đạt giải 3, 17 chi đội còn lại đạt giải khuyến khích.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI THI: