Sáng ngày 25/5/2019, nhà trường tổ chức Lễ Tổng Kết năm học 2018 - 2019 về dự buổi Lễ tổng kết có đại diện của lãnh đạo xã An Hải đồng chí Trần Khánh Thành, đại diện Hội PHHS chú Đặng Văn Mạnh, đại diện xã đoàn An Hải đồng chí Nguyễn Minh Phương. Trong buổi Lễ nhà trường đã khen thưởng cho những giáo viên có thành tích cao, học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi HSG huyện, ĐHĐK huyện, tỉnh, những học sinh giỏi, HSTT trong năm học, và đặc biệt các em còn được trao 4 chiếc xe đạp phần thưởng dành cho những học sinh nghèo vượt khó của cựu học sinh trường trao tặng. Liên đội cũng đã trao 100 giấy chứng nhận CNBH, trao phần thưởng cho những đội viên có nhiều đóng góp cho Liên đội, những đội viên đạt thành tích trong phong trào đôi bạn cùng tiến, những chi đội xuất sắc.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TỔNG KẾT: