Năm học 2020-2021, trường tham gia  nội dung là bóng đá, cờ vua và điền kinh. Kết thúc Đại hội điền kinh huyện các em đã đạt 4 giải trong đó: giải nhất nhảy cao nữ, nhì nhảy cao nữ, ba 100m nam, ba cờ vua nam.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH: