Sau thành công của Kế hoạch nhỏ đợt 1, Sáng ngày 19/2/2019 Liên đội trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đã tiến hành tổng kết Kế hoạch nhỏ đợt 2

Sau Khi tổng kết Kế hoạch nhỏ đợt 2 kết quả thu được hơn 2 triệu đồng. Liên đội đã tiến hành khen thưởng cho 3 chi đội có thành tích tích tốt nhất là; 9.1, 8.1, 7.1. Tổng số tiền thu được sau 2 đợt liên đội đã thu về hơn 4 triệu đồng.