Hôm nay ngày 21/04/2022 Thư viện trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp cùng với Đội tổ chức hoat động tuyên truyền và giới thiệu sách hưởng ứng " NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4" và VĂN HOÁ ĐỌC. Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hoá quan trọng góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đọc sách để có tri thức, kiến thức để tự phục vụ mình, phục vụ cho mọi người để cuộc sống tốt đẹp hơn, có ích cho xã hội, hoàn thiện kĩ năng sống cho mỗi người. Đó cũng chính là ý nghĩa cao đẹp của “ Ngày hội đọc sách”. Thư viện trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai mong muốn các em hiểu được vai trò, lợi ích của việc đọc sách và rèn cho mình thói quen đọc sách.

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH: